Sebastiaan was een boogschutter in de bossen van Frankrijk en een rechtvaardig mens. Tijdens de Romeinse overheersing kreeg deze jongeman belangstelling voor de Romeinse legers en werd daarin opgenomen. Door zijn kwaliteiten als boogschutter en als rechtvaardig mens werd hij al spoedig aanvoerder van boogschutters in het Romeinse leger. In Rome werd Sebastiaan aanvoerder bij de pretorische lijfwacht van de keizer Diocletianus in de derde eeuw. Doordat Sebastiaan een rechtvaardig mens was, vond hij dat hij iets moest doen aan de misstanden die er in die tijd heersten. Dit was o.a. de vervolging van de christenen in Rome, die voor de leeuwen geworpen werden en moesten strijden tegen de gladiatoren.

Sebastiaan besloot om dit onrecht aan te pakken en ging naar de keizer om te vragen om dit te veranderen. Dit echter was niet de gewone gang van zaken in die tijd en Sebastiaan werd ter dood veroordeeld. De terechtstelling werd uitgevoerd door zijn eigen soldaten die hem met pijlen beschoten. Omdat men dacht dat hij dood was, werd zijn lichaam in de Cloaca Maxima gegooid, het grootste riool van Rome.
Hij werd daarna 2 jaar verpleegd door Sint Irene totdat hij weer volledig hersteld was.
Hierna ging Sebastiaan weer naar de keizer om te pleiten voor het afschaffen van de vervolging van de christenen. Hiervoor werd hij opnieuw ter dood veroordeeld. Om deze keer zeker te zijn dat Sebastiaan gedood zou worden, werd hij met knuppels doodgeslagen.

Sint Sebastiaan werd vanaf de 14e eeuw ook beschouwd als een beschermheilige tegen de pest. Volgens een legende verspreidde Apollo met zijn pijlen de pest. Omdat Sebastiaan de beschieting met pijlen overleefd had, werd hij vanaf de 14e eeuw tijdens pestepidemieën vereerd.

Sint Sebastiaan is de beschermheilige van onder andere de (boog-)schutters (veel schutterijen dragen zijn naam), soldaten, jagers, steenhouwers, tuiniers, kleermakers en brandweerlieden. Verder was hij één van de zes pestheiligen, kinderen kregen zijn naam om onder andere pest, lepra, zweren en andere ziektes af te weren.